skip to Main Content
0212 275 87 88 info@modelerp.com

Barida Makina, proje bazlı tüm süreçlerini Model ERP’de takip ediyor.

Barida Makina’da nasıl bir proje gerçekleştirildi? Projenin en büyük özelliği/farkı/ayırt edici niteliği nedir?

Barida oldukça zorlu bir üretim tarzı olan mühendislik ağırlıklı siparişe dayalı proje usülü (ETO tarzı) özel makine üretimi gerçekleştiren bir firmadır.

Barida Makina Model ERP’nin Bursa’da uyarlamasının yapıldığı ilk müşteridir. Barida’nın tüm iş süreçleri baştan sona kadar Model ERP üzerine taşınmıştır.

Özellikle proje usulü çalışan bir firma olarak proje teklifi öncesinde bütçe hazırlığı yapılması ve bütçe kalemlerinin belirlenmesi, proje alındıktan proje kartı açılması ve zaman ve kaynak planlaması yapılarak proje planı oluşturulması, bu plana özellikle satınalma sürecinin başlaması, malzeme taleplerinin bütçe kalemleri ve proje aktiviteleri ile eşleştirilmesi sonuç olarak tüm sürecin bütünsel bir yapı içerisinde proje bazlı olarak takip edilebilmesi sağlanmıştır.

Önemli süreçlerden bir tanesi de üç boyutlu çizim programları kullanılarak çizimler yapılmasıdır. Proje mühendisleri bu çizimlerde nihai ürünü oluşturmaktadırlar. Model ERP’deki bir özellik sayesinde Solidworks’ten otomatik olarak üretim reçetesi oluşturulabiliyor ve bu reçetelerden satınalma talepleri tetiklenebiliyor. Bu da Model ERP’nin devreye alınmasını kolaylaştırdığı gibi kullanıcıları da pek çok iş yükünden kurtarıyor.

Barida’nın ERP projesi başladıktan sonra AR-GE merkezi statüsü kazanmasına müteakip olarak AR-GE merkezi yönetim modülü geliştirildi.

Barida, neden böyle bir projeye ihtiyaç duydu? (Projenin ortaya çıkış öyküsü nedir? Çözümden önce ihtiyaçlar nasıl karşılanıyordu?)

Önceleri bir ticari paket programı ile muhasebe, satınalma ve stok yönetimi gerçekleştirilirken, personel bordro hesaplaması gerçekleştirmek için başka bir ticari program, proje planı oluşturma ve takip etmek için ise farklı bir yazılım kullanılmaktaydı.

Bunun yanı sıra operasyonel süreçlerin takibi ve raporlanması için kullanıcıların oluşturduğu Excel tablolarını kullanmakta olan firma kurumsal süreçlerinin tamamını, ortak ve kontrol edilebilir bir disiplin öngören, entegre bir ERP sistemi ile yönetme ihtiyacı duymuştur.

Barida, bu projeyle neyi hedefliyor?

Barida bu proje ile işletmeye kurumsal disiplin kazandırmayı, iş akışını tek bir yapı üzerinden gerçekleştirmeyi ve kontrol etmeyi, aynı zamanda proje usulü çalışma nedeni ile dinamik olarak değişebilen müşteri taleplerinin etkin ve esnek süreç yönetimi yapılabilecek bir yazılımla kontrol etmeyi hedefliyor.

Fiziki sahada sahip olunan esnekliğin yitirilmeden süreçlerin belirli kuralları takip edecek çerçevede tutulması ve geliştirilmesi hedeflenen diğer bir noktadır. Kurucu firma olan ETCOMA ile birlikte var olan ortak süreçlerin de yönetilmesi ise üçüncü hedeftir.

Uygulama öncesi ve sonrasına ilişkin bir karşılaştırma yapar mısınız? (Rakamsal bilgiler dahil)

Uygulama öncesinde birden fazla yazılım entegre olmayan bir şekilde kullanılmaktaydı. Dolayısı ile veri bütünlüğü tam sağlanamıyordu. Raporlamalar fazla işgücü gerektiriyor ve hazırlanması zaman alıyordu.

Model ERP ile birlikte Barida’nın tüm departmanları kapsayan bir anlayış ortaya konuldu. Sipariş bazlı özel üretim gerçekleştiren firmanın malzeme ve satınalma süreçlerinde ciddi iyileştirmeler gerçekleştirildi. Parça başına maliyetlerde azalma sağlanarak ciddi bir kazanç elde edildi.

Entegre olmayan süreçlerin yönetiminde kopukluklar yaşayan firma, entegre yapının devreye alınması ile özellikle proje-satınalma-malzeme süreçlerinin etkileşimlerinde takip ve kontrol kolaylığı kazandı.

Projenin müşterinize ve müşterilerine sunduğu faydalar neler?

Günümüz işletmelerinde esneklik büyük önem arz etmektedir. Barida için esneklik ise rakiplerine karşı sahip olduğu en önemli avantajdır. Bu esnekliğin yitirilmemesi ve hatta satınalma, proje yönetimi, stok ve bütçeleme süreçlerinde artması zaman, verimlilik ve dolayısıyla kazanç sağlamıştır.

Zaman ve verimlilik kazandıran uygulamalar:

·         Uygunsuzluk Bildirimleri

·         Mobil Onaylar

·         Çizim Programından Ürün Reçetesi Aktarımı

·         Proje Planı Oluşturma ve Diğer Süreçler ile Entegrasyon

·         Ekli Dokümanların Takibi ve Kullanımı

·         AR-GE Yönetim Modülü

·         Satış Teklifinde Bütçe Oluşumu

·         Proje Bütçe Yapısı

·         Proje Maliyet Takibi

Barida, neden Model’i ve Model çözümünü tercih etti? Seçme kriterleri neydi?

Model’in proje usulü üretim yapan işletme deneyimi, Autodesk ve Solidworks gibi üç boyutlu çizim programlarından patenti alınmış bir yöntemle üretim reçetesi oluşturulabilmesi ve tüm iş süreçlerinde proje bazlı takip yapılabiliyor olması nedeni ile Model’i tercih etti.

Ayrıca Model’in Bursa’da yerleşik danışmanı bulunması ve proje süresince Barida ofisinde çalışıyor olması süreci daha iyi anlama ve uyarlama noktasında büyük bir avantaj sağlamıştır.

Diğer taraftan danışmanların ve yazılım ekibinin süreçleri çok iyi anlamaları ve kısa sürelerde gerektiğinde yazılımda güncellemeler de yaparak üst seviye bir hizmet sunabiliyor olması Barida ekibi tarafından önemli bir avantaj olarak değerlendirilmiştir.

Barida ve Model, bu proje için nasıl bir işbirliği yürüttü? (Proje ekibi ve süreci hakkında kısa bilgi)

Barida projesinin devreye alınma sürecinde Barida’nın tesisinde çalışıldı. Yöneticiler ve kullanıcılar ile aynı çalışma ortamında yer almak isteklerin ve geliştirmelerin hızlı gerçekleştirilmesine olanak sağladı. Proje planı çerçevesinde modüller fazlara ayrılarak Barida’nın istekleri doğrultusunda devreye alındı. Bu süreçte proje başında planlanan istek ve akışlara ek olarak ortaya çıkan yeni istek ve geliştirmeler Barida bünyesinde gerçekleştirildi.

Proje sürecinde projeye olan inancı ve destekleri hiç eksilmeden devam eden Barida CEO’su Sinan Batır, Genel Müdürü Onur Kalfa ve  Barida Proje Koordinatörü Finans ve Mali İşler Müdürü Reha Ateş’in ve tüm Barida kullanıcılarının değerli katkıları sayesinde sektörde örnek gösterilebilecek ender projelerden birisi başaralı bir şekilde tamamlanarak 2017 yılı başında devreye alınmıştır.

Barida’da hangi ürün(ler) ne amaçla kullanılıyor?

Barida’da Model ERP ürünü tüm iş süreçlerinin takip edilmesi için kullanılmaktadır. Bu proje kapsamında satınalma, satış, malzeme yönetimi, muhasebe, finansal muhasebe, üretim, personel, kalite kontrol, E-Defter, E-Fatura modüllerinin yanı sıra malzeme süreçlerinde barkotlu takip, AR-GE Yönetimi, Gantt Chart proje planı gibi ek çalışmalar da yer almaktadır.

Geleceğe yönelik planlarınız neler?

Barida’da gündeme gelebilecek iş süreci değişikliklerine paralel yazılım ihtiyaçlarının karşılanması ve varolan iş birliğinin aynı şekilde devam ettirilmesi arzulanmaktadır.

Barida’yı kısaca tanıyabilir miyiz?

ETCOMA Fransa A.Ş tarafından 1993 yılında Bursa’ da kurulan ETCOMA Sanayi Mühendisliği, 15 yıllık bilgi birikimi ve tecrübesini 2007 yılında kurulan Barida Makine ile birleştirmiş, böylece güçlendirdiği yönetim kadrosuyla üretim kapasitesini %300 oranında artırmıştır. 20 yılı aşkın süredir mühendisliği sanata dönüştüren Barida, otomasyon sistemlerinde ihtiyaç duyulan her türlü mühendislik, danışmanlık, anahtar teslim proje yönetimi, sistem tasarımı ve servis hizmetlerinin tamamını tek bir kaynaktan sunmaktadır. Ayrıca Barida büyük bir başarıya imza atarak  “2016 İnovasyon Haftası’nda Türkiye’de İnovasyon Süreçleri Kategorisi’nde İnovalig 3’üncüsü oldu.

Back To Top
Open chat
1
Merhaba, nasıl yardımcı olabilirim?