skip to Main Content
0212 275 87 88 info@modelerp.com

Başlarken

1967 yılında kurulan LÖHER,üretim portföyünün yüzde 35’ini ihracata ayıran Türkiye’nin ve dünyanın önde gelen asansör ve yürüyen merdiven üreticilerindendir. Türkiye’de CE standartlarına uygun ilk yürüyen merdiven fabrikasının sahibi olan LÖHER, bugüne kadar mekanik üretim, elektronik, montaj, bakım ve satış sonrası servis bölümlerinin tamamında muhasebe odaklı bir yazılım kullanıyordu. Teklif ve siparişler Excel ortamında dağınık bir şekilde duruyor, analiz edilemiyordu. Yazılım ve süreçlerde ise entegrasyon sağlanamadığı için de birimler arasında iletişim, sistem dahilinde de bütünlük sağlamada güçlükler yaşanıyordu.

LÖHER’de ürün ağacı hazırlama ve çizim sürecinin yaklaşık bir ay gibi uzun bir zamana yayılması da, hem zaman kaybına hem de maliyet artışına neden oluyordu. Benzer bir şekilde muhasebe programından alınan mizan raporları, anlık kararların ve süreçlerde çevikliğin önünde büyük bir engeldi.

Proje ve Hedefler

LÖHER, kurumsal süreçlerinin tarnamında ortak ve kontrol edilebilir bir disiplin sağlamak, çift yönlü entegre bir sistem ile departmanlarda yürütülen işlemlerin takibini yapabilmek ve üç boyutlu tasarım programları sayesinde son teknolojiyi yakalayabilmek amacıyla bir ERP (Kurumsal Kaynak Planlaması) projesi başlattı. Proje için Model Bilgi İşlem’in Model ERP çözümü seçildi.

LÖHER, bu ERP projesiyle, sadece muhasebenin değil, satış, talep, teklif ve sipariş süreçlerinin tamamının kontrol edilebileceği, ETO seviyesinde esnek üretim dinamikleri olan, anlık üretim bilgilerinin raporlanabileceği ve profesyonel 3D çizim programları ile tam entegre çalışabilen etkili ve verimli bir sistem kurmayı hedefliyordu.

LÖHER, siparişe dayalı, özel üretimin bütün esneklikleriyle takip edilebildiği bir ERP’nin kurumsal disiplin kazandıracağının farkındaydı. En önemlisi de ortaya çıkan sorunların etkin bir ERP sistemi sayesinde ayrıntılı bir şekilde analiz edilebileceğini ve çözüme kavuşturulabileceğini biliyordu. Tam bir süreç iyileştirme bakış açısına sahip olan Model ERP çözümü, LÖHER’in ihtiyaç duyduğu tüm özellikleri barındırması nedeniyle kritik bir danışmanlık hizmeti olarak tercih edilmesinde etkili oldu.

LÖHER projesi için Model Bilgi İşlem bünyesinde proje yöneticisi, proje danışmanı, uyarlama danışmanı ve 3 yazılım geliştirme uzmanından oluşan toplam 6 kişilik bir ekip oluşturuldu. LÖHER ekibi ise, proje sponsoru önderliğinde, tüm birim amirlerinin katılımı ile bir araya geldi. Proje analizi ile yazılım geliştirmeleri yapılırken, kullanıcıların işlerini eşzamanlı olarak yürütebilmesi için uyarlama çalışmaları da aynı anda ele alındı. Projenin ilerlemesiyle birlikte yazılım geliştirme çalışmaları azaldı.

LÖHER projesinde uyarlama süreci, öncelikle muhasebe, finans, satınalma, satış ve stok yönetimi ile başladı. Bu faz tamamlandıktan sonra, üretim, çizim programları entegrasyonu ve kalite yönetimi devreye alındı. Satış sonrası hizmetler ile ilgili yeni yapılanma, hem program üzerinde çalışılarak, hem de LÖHER bünyesinde disiplinel düzeyde ele alındı. Hazine, sabit kıymetler ve personel modülleri üçüncü fazda değerlendirmeye alındı. Uyarlama süreçlerinin tamamlanmasının ardından, rapor, analiz ve otomatik e-posta ile raporlama üzerine çalışıldı.

Model ERP, LÖHER’in ERP uyarlama beklentilerine tam da onların istediği gibi yanıt veriyor ve tüm iş süreçlerinin takip edilmesi için kullanılıyor. Satınalma, satış, stok, muhasebe, finans, üretim, personel, sabit kıymet, kalite yönetimi ve satış sonrası hizmetler modüllerinin yanı sıra, tasarım ve üretim programlarının entegre bir şekilde çalışmasına destek oluyor. LÖHER’de güncel işlemler devam ederken sistem, saatlik, günlük, haftalık, aylık ve dönemlik raporları otomatik olarak oluşturuyor ve ilgili yöneticileri e-posta yoluyla düzenli olarak besliyor. Bu da LÖHER’e rapor isteme ve rapor hazırlama süreçlerinde zaman ve insan kaynağı açısından önemli bir avantaj sağlarken, aynı zamanda bu tip işlemlerin sistem tarafından hazırlanmasını sağlayarak bilgi kirliliğinin de önüne geçiyor. Özetle Model ERP, LÖHER’de sürdürülebilir kurumsal disiplin felsefesini aşılayan bir araç olarak işlev görüyor.

Faydalar

  • LÖHER’in tüm departmanlarını kapsayan bütüncül bir anlayış benimsendi.

Teklifler ve siparişler Excel ortamında dağınık şekilde dururken, ERP sayesinde tek bir sistem altına alındı ve tekliflerin dahi analiz edilebilir hale gelmesi sağlandı.

  • Bilgilerin tek bir platform üzerinde toplanması ile LÖHER’in müşteri adaylarına ve müşterilerine satış sonrasında arıza- bakım çağrıları konusunda hızlı dönüşler yapmasını sağladı, siparişlerin hangi durumda olduğunu raporlama sürecinde en ufak bir uygunsuzluğun tespit edilmesine yardımcı oldu.
  • Teknik çizim programları ile entegrasyon sayesinde, ürün tasarlama süreci günlere, hatta saatlere indirilerek önemli ölçüde maliyet kazancı sağlandı.
  • Daha önce Excel dosyalarında ve kağıt evraklarda duran satış sonrası hizmetler ve bakım işlemleri tamamen sistemleştirilerek hızlı takip, raporlama ve analiz imkanlarına erişildi.
  • Daha önce muhasebe programından alınan mizan raporları üzerinden yola çıkarak karar alma süreçlerini tamamlayan LÖHER, şimdi birbirinden farklı anlık raporlar sayesinde birçok kararı geç kalmadan ve doğru bir şekilde almaya başladı.

LÖHER Hakkında

1967 yılında Ali Aktaş tarafından asansör üretim atölyesi olarak kurulan LÖHER, daha sonra İzmir-Çiğli AOSB’de 5.000 m2’lik kapalı alana sahip fabrikasında asansör üretimine devam etmiş ve 1999 yılında yürüyen merdiven üretimine de başlamıştır. Şu anda LÖHER, yaklaşık 15.000 m2 kapalı alanı ile İzmir Serbest Bölge’de yürüyen merdiven üretimine devam etmekte olup Türkiye’nin ilk ve tek yürüyen merdiven üretimi yapan şirketidir. LÖHER, Ankara ve İstanbul’daki iletişim ofisleri ile sadece Türkiye’ye değil, dünya çapındaki pek çok ülkeye asansör ve yürüyen merdiven ihracatı yapmaktadır.

Back To Top
Open chat
1
Merhaba, nasıl yardımcı olabilirim?